ניסיון להכניס מס ירושה

ניסיון להכניס מס ירושה

לפי ההצעה, אותה העלה מנהל רשות המסים משה אשר, מי שקיבל מהוריו דירה בירושה, וזו איננה דירתם היחידה (כלומר זו דירה שההורים רכשו כהשקעה, ולא לצורך מגורים), ייאלץ לשלם עליה מס שבח בבואו למכור אותה, גם אם זו דירתו היחידה, לפחות על התקופה שהדירה הוחזקה בידי הוריו כדירת השקעה. זאת במקום הפטור ממס ממנו נהנים בעלי דירות שהתקבלו בירושה. מס ירושה בוטל לפני שנים רבות ולאחרונה חוזרים הקולות לחדש אותו על ירושות גדולות.

אשר הסביר, כי לפי הצעת חוק ההסדרים, מי שקיבל דירה כמתנה/ירושה והוא מעוניין למכור אותה, עליו להמתין בין שנה ל-4 שנים כדי לקבל פטור ממס שבח ולשלם את המס אם החליט למכור אותה לפני שחלפה "תקופת הצינון". לפי התיקון החדש, מקבל הדירה שירצה למכור אותה לא ישלם מס שבח על התקופה שחלפה מהיום בו היא עברה לידיו. מס השבח ישולם רק בגין התקופה שהוחזקה אצל הוריו, כדירת השקעה, לפי חישוב מדויק לגבי כל תקופה.

מנהל הרשות טען כי מדובר בהקלה, אולם חברי הוועדה, בראשם היו"ר, לא קיבלו את דבריו. סלומינסקי אמר לו: "אם הייתי משוכנע כי למהלך תהיה השפעה רבה על הכנסות התקציב, או שיש לגביו דחיפות יוצאת דופן, הייתי מקבל את ההיגיון לדון בו כבר עתה בנוסף לנוסח המקורי. אבל מאחר שבלאו הכי מדובר בהכנסה כוללת קטנה יחסית – אומדן כולל של כ-60 מיליון שקל בשנה – מוטב לדון בשינוי מחוץ לחוק ההסדרים".

סגן ראש אגף התקציבים, ראובן כוגן, ניסה להגן על ההצעה באומרו כי "בקצה הדרך של החוק צפויה ממנו הכנסה של מיליארד שקל כעבור 8-6 שנים. כתוצאה מהמהלך הזה ירדו גם התופעות של הון שחור שקשור לפעילות בענף הנדל"ן, ויגבר התמריץ לדווח על הוצאות השבחה, כדי לקבל החזרים או הקלות במס".

אבל חברי הוועדה תמכו ביו"ר סלומינסקי שלא לדון בהצעה החדשה בהליך החפוז של חוק ההסדרים. ח"כ מרב מיכאלי (עבודה) אמרה: "מדובר בשינוי מדיניות דרמטי שלא ניתן לבצע אותו כלאחר יד". ח"כ אלעזר שטרן (התנועה) הוסיף: "במקום כל הסיבוך הזה מוטב לקבוע, כי מי שבבעלותו יותר מדירה יחידה, לא יהיה לו פטור ממס שבח על כל דירה נוספת שיחליט למכור".

חברי הוועדה המשיכו לדון ביתר תיקוני מיסוי המקרקעין שבהצעת החוק המקורית. הם אמרו כי מיסוי הנדל"ן בישראל "מורכב מאוד וכולל מסים רבים יתר על המידה, עובדה שמקשה מאוד על ההתקשרויות בין קונים למוכרים וראוי להתחיל להקל על הצדדים עד כמה שניתן". ההצבעות יתקיימו בעוד כשבועיים.