מס דירה שלישית: כל מה שכדאי לדעת על החוק מעורר המחלוקת

מס דירה שלישית: כל מה שכדאי לדעת על החוק מעורר המחלוקת

החוק יחסית מורכב וביורוקרטי למדי, ולכן יש להיוועץ בעורך דין או יועץ מס על מנת להתמודד אתו כראוי. באופן כללי, ניתן לומר כי המס שישולם הוא אחוז משווי הדירה, לאחר שייבדק מהו השווי הנמוך ביותר מבין הדירות שמחזיק הנישום. המס המקסימלי עומד על 18 אלף שקל בשנה לכל דירה. מצד האוצר נעשו ניסיונות עיקשים להעלותו לעד 24 אלף שקל, אך ללא הצלחה. עם זאת, משרד האוצר יעמיד מחשבון מס לציבור על מנת לסייע בחישוב המס".

ההנחה היא שכל דירה שלישית ואילך היא דירה להשקעה. כדי לעודד החזרה של דירות להשקעה לשוק, משרד האוצר יהיה רשאי לתת מענק עד גובה של 75 אלף שקל כפיצוי על תשלום מס שבח בעת מכירת דירה. המענק יינתן אך ורק לאדם שיעמוד בתנאי של מכירת דירתו עד לתאריך 1 באוקטובר 2017. כמו כן, עליו להוכיח כי מכר את דירתו לאדם שאין ברשותו דירה הרשומה על שמו, או למי שהוא משפר דיור – כלומר, שקיימת בידו דירה, והוא מעוניין להשתדרג בבית חדש".

כחלק מהחוק החדש" יוקם מודל השקעה אשר יאפשר לבעלי 3 דירות ומעלה למכור את דירתם ולהפקיד את כספי המכירה בקופת גמל שתהיה פטורה ממסים, גובה התקרה יהיה עד 2 מיליון שקל. בנוסף, המכירה תהיה פטורה ממס בעת משיכת הכספים. הפטור יוענק מגיל 60 ומעלה, או לחלופין למי שיסגור את כספו לתקופה של 6 שנים ומעלה. המטרה בפטור היא להעניק לאותם בעלי דירות אופציית השקעה משתלמת אחרת, שאינה נדל"ן.

"גובה הפטור מהמס הוא כדלקמן: מי שמחזיק בשתי דירות מתוך שלוש, ששוויין המשותף עומד על 1.15 מיליון שקל, יהיה פטור מהמס המדובר. כמו כן, במקרה ששוויין של שתי הדירות יעמוד בין 1.15 ל-1.4 מיליון שקל, ייקבע על-ידי המחוקק תשלום מס הדרגתי".

יצוין כי העניין עבר חרף התנגדות מספר רב של חברי כנסת, אשר טענו כי לא ניתן לאשר חוק כל כך סבוך ומורכב במהירות הבזק. זאת ועוד, לטענת יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, החוק פוגע במעמד הביניים ובשכבות החלשות, כיוון שמדובר באנשים אשר חסכו שקל לשקל בכדי לרכוש לילדיהם דירה, וכעת משיתים עליהם מס גבוה שהוא כקנס ממש.

החשש העיקרי הוא שבעלי הדירות יגלגלו את גובה המס לשוכרי הדירות, ותימשך מגמת העלייה של מחירי הדירות. גם לכך החוק התייחס, בקובעו כי ייאסר על בעלי דירות להעלות את דמי השכירות עקב הטלת המסים על-פי החוק החדש